top of page

ההבדל בין מסת שומן למשקל גוף

אחוז שומן בקצרה

מסת שומן אחוז שומן משמש למאגר אחסון לאנרגיה ובשימוש בעיקר בעצימות נמוכה עד בינונית או בזמן מנוחה.


משקל גוף בקצרה

משקל הגוף מושפע מסך המסה בגוף בזמן רגע וברגע נתון המשקל מושפע בעיקר ממסת השומן ומסת השריר, אך גם נוזלים כגון דם,מים,ונוזלים אחרים, אוכל וכדומה יכולים ועלולים להשפיע על המדידה.


לכן שברצונכם להציב מטרה הקשורה לצמצום היקפים או אחוז שומן ,לא בהכרח מדובר בירידה במשקל אלא ויסות בין אחוז שומן למסת שריר.


אם ברצונכם לרדת במשקל שימו לב שמסת השריר ומסת השומן תרד בהתאם אלא אם כן תהיינה תוכנית אימונים ותזונה מותאמת ומאוזנת אשר תשמור על מסת השריר ותוריד בעיקר ממסת ואחוז השומן, בנוסף עדיפות שהבדיקת משקל תהיה בבוקר לפני אוכל ומים ואחרי יציאות 💩 וביום קבוע פעם בשבועיים לפחות או יותר.
Commentaires


bottom of page