top of page

תקנון

ברוכים הבאים
Ref -החברה
האתר - של החברה
מזמין/גולש/לקוח/הגולשים/המזמינים/הלקוחות - הלקוח

השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד


תנאי שימוש.ומשמש כחנות וירטואלית Ref האתר (להלן "האתר") הוקם ובבעלותו של

השימוש באתר מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר ייחשב להסכמה מצד הגולשים לכל התנאים הרשומים הנ"ל. הגולש באתר מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים לכל הוראותיו
 

כל המוצרים הנמכרים באתר , מוצעים לגולשים לרכישה במחיר המצויין ובמידה ולא צויין יש ליצור קשר על מנת לקבל הצעת מחיר

האתר מציע מעת לעת מוצרים במבצעים מיוחדים והנחות בלעדיות לזמן מוגבל - ההצעה לרכישה בתאם לתנאי המבצע הינה עד לתקופה הרשומה בלבד ובהתאם למלאי הקיים.

 

אין כפל מבצעים אלא אם כן צויין ונרשם אחרת

האתר עשוי להכיל קישורים ולהפנות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על החברה, אלא בידי גורמים אחרים כגון גוגל פייסבוק וכד' שלחברה אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחות הגולשים, החברה אינה נושא ואינה תשא באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים ובקישוריהם.


כל גולש המבצע פעולת רכישה באתר, מצהיר בעצם הביצוע כי הוא מודע לתקנון ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר ,וכי הוא מכיר כללים אלה, ומסכים להם במלואם.

החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו,יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר.
לפיכך,החברה או מי שמטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולשים או למשתמשים בהם ,אם יגרם להם, באמצעות האתר והגולשים פוטרים בזה את האתר, מכל נזק כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הגולש פוטר בזאת את החברה והאתר מכל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות או תכני האתר.

לחברה הזכות לסגור דפים מסויימים ואף את האתר כולו ללא הודעה מוקדמת והגולשים פוטרים את האתר והחברה מכל טענה תביעה או דרישה בגין זאת.

 

רכישה באמצעות האתר אפשרית לתושבים ישראלים אשר מלאו להם 18 שנה, משתמשים שגילם נמוך מ- 18 שנה נדרשים לוודא עם הוריהם את התקנון ולקבל את הסכמת הוריהם לכניסה ולשימוש באתר. הסכמה ו/או הרשאה ו/או אי מניעה ו/או מתן אפשרות למי שגילו נמוך מ - 18 שנה להיכנס ו/או לעשות שימוש באתר מעידה על הסכמתם ואישורם של הוריו לכל התנאים לעיל, בעצמם וביחס לקטינים. ההורים אחראים לוודא עם הקטינים המעוניינים להיכנס לאתר ו/או לעשות שימוש באתר לפי התקנון, כמו גם לפקח ולאכוף על פעולות הקטינים באתר בהתאם לתנאי התקנון. כל כניסה ו/או שימוש ו/או פעילות כזו או אחרת של קטין באתר מעידה על הסכמה ואישור של הורי הקטין.

הינך רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות ושאינן מסחריות אלא אם כן נחתם וצויין אחרת מול אותו גורם.

בכל מקרה חל איסור מוחלט לעשות שימוש פירסומי אישי מסחרי או אחר בתוכן,בתמונות,בסרטונים, במלל ובטקסט, בשמות או כל חומר אחר המופיע ו/או יופיע בהמשך באתר, או בכל חומר שיווקי או פרסומי של האתר או החברה ואין לאפשר לאחרים לעשות בו שימוש לא אישי ולא מסחרי.  עוד מובהר, כי השימוש באתר מותר לשימוש באתר בלבד ולמטרות אישיות ולא מסחריות אלא אם כן נחתם וצויין אחרת מול אותו גורם, בהתאם לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, הינך נדרש ומחויב להותיר את התוכן בצורתו המקורית והשלמה כפי שמופיע באתר, וחל איסור על עריכת כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או פיתוח בתוכן ו/או בקשר אליו.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר ,לרבות תמונות,סרטונים, טקסטים וקודים ממוחשבים, סימני מסחר ללא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב מול אותו גורם.

מתוקף מעמדה של החברה כמנהלת האתר, שומרת לעצמה החברה למנוע ממך להשתתף או לבטל הזמנת רכישה מכל סיבה שהיא אשר מוצאים לנכון וזאת ללא הבדלי דת גזע ומין - בפרט אם ישנו הבדל משמעותי או לא משמעותי במחיר המוצג לכוונתה של החברה.

לאתר שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצרים, לשנות ולקבוע את כמות של כל מוצר שיוצא לרכישה, ואת אופן הרכישה ומחירי המוצרים שמוצגים או לא מוצגים באתר.


תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש נמצא וזמין במלאי ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל החברה לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי או מכל סיבה אחרת, תשיב החברה לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד החברה בעניין זה או עניין אחר.


מחירי ההובלה או המשלוח עלולים להשתנות בהתאם למיקום המזמין, המחיר נכון להובלה או משלוח בתחומי ארץ ישראל ובתחומי הקו הירוק. החברה תהיה רשאית להתנות אספקת מוצר לשטח שמעבר לקו הירוק בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק מוצר ואף לבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.


לחברה שמורה הזכות להודיע מראש או ברגע האחרון ,כי מטעמים טכניים או ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור או מזמין מסויים כאמור,לא תתקבל הצעתו של המזמין לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י הצדדים.
 

לחברה שמורה הזכות להודיע למזמין, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר לקומות גבוהות, או אספקת מוצר גדול למקום שאליו אין דרכי גישה), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה או לבטל את ההזמנה או להשאיר את הציוד בכניסה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה החברה רשאית לסרב לבצע את העסקה או הנחת הציוד בכניסה או במקום קרוב בעדכון המזמין בהודעה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י הצדדים , ובמקרה שלא יסופק המוצר למזמין מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י הצדדים.

דרך ומועד אספקת המוצר משתנה בהתאם למיקום ונתונים נוספים -תשלח הודעה מוקדמת לצפי הגעה ומועד ההזמנה באחת מדרכי התקשורת שאותם השאיר המזמין באתר.

באתר קישוריות לקישורים לאתרים אחרים,החברה לא תישא באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע שלהו אשר מתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור לאתרים אחרים.
החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף,כספי או אחר, שייגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות האתר או בעקבות האתר או שנמצא באתר.

החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לדי גורמים זרים ולא מורשים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה אינטרנטית מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מלאה ומוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור והנמצא ברשותה. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע החברה לרבות מידע שנאגר אודות המזמינים או הגולשים - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש באתר מידע  שלך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

ביטול עסקה והחזר כספי כפופים לכך שהמוצר יוחזר לחברה באריזתו המקורית עד 14 ימים וללא שימוש במוצר. בכל מקרה לא יינתן החזר כספי עבור דמי משלוח ועמלת הסליקה במידה ולא ושולם דמי משלוח העלות תהיה כ10 אחוז מסך הסחורה שהוזמנה.

החזרת המוצרים תתבצע על-ידי הלקוח לכתובת העסק בתיאום מראש, וזאת כאמור ככל שהמוצר עומד במדיניות החזרת המוצרים. איסוף מהלקוח ע"י חברת שליחויות כרוך בתשלום נוסף על חשבון הלקוח במידה והחברה מסכימה - ויזוכה עבור הציוד בלבד לאחר בדיקה של החברה - במידה והציוד ימצא תקין הלקוח יזוכה - במידה והציוד לא ימצא תקין הלקוח לא יזוכה והציוד ימתין לו לאיסוף עד 7 ימים לאיסוף הציוד ששלח ונמצא כלא תקין - לאחר 7 ימים הציוד יושמד.

ביטול העסקה ומתן זיכויים יהיו בהתאם להוראות חוקי הביטול. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, הביטול והזיכוי יעשו בכפוף לכך שחובת החזרת המוצר לחנות החברה נעשה על ידי ועל חשבון המזמין , כשהמוצר באריזתו המקורית ללא כל נזק או פגם וללא שימוש במוצר.

אם החברה בשיקול דעתה הבלעדי, מראש ובכתב, הסכימה למרות האמור לעיל לבטל עסקה של מוצר שהורכב/פורק/לא שלם/היה בשימוש, החברה רשאית לגבות המזמין גם את הפחתת הערך של המוצר בשל כך בסכום שנע בין 50%-30% מערך המוצר (וכן הפחתה נוספת בשל כל הרעה במצב המוצר) כתנאי לביטול העסקה.

ביטול מכל סיבה שהיא, דמי הביטול ינוכו בנוסף דמי ההובלה וההרכבה/התקנה/ביקור (בהתאם למחיר ששולם) המלאים, ואם החברה מפנה את המוצר, דמי פינוי בסך עלות ההובלה של המוצר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), ו/או להאריך  את משך הזמן לביצוע ההזמנה ולא תהיה למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה מכל סוג שהוא.

השימוש באתר יעשה על אחריותך (המזמין/הגולש) המלאה והבלעדית.

החברה אינה מתחייבת או אחראית שכל חלק של האתר יהיה נקיים מזיהום וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, או כל דבר אחר העלול לגרום לזיהום או פגיעה או שהכניסה לאתר תהיה ללא הפרעות או ללא תקלות או טעויות.

במוסרך מידע אישי הנך מסכים לחברה לשלוח אליך, מפעם לפעם, מידע וחומר אחר הנוגעים למוצרים דומים לאלו שביררת לגביהם או אחרים. פניות שכאלו יעשו באמצעות הודעות אי- מייל או הטלפון או וואטסאפ או סמס לכתובות ולמידע שסופקו על ידך ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה במידה ואינך מעונין לקבל הודעות ומידע מהחברה יש לרשום את פרטי התקשורת שהנך מעוניין להפסיק לקבל מידע ועידכונים במייל ולקבל אישור כתוב מהחברה.

תנאי השימוש והתקנון, ביצועם, תוקפם ותוכנם כפופים באופן בלעדי לחוקיה של מדינת ישראל. כל סכסוך הנוגע באופן ישיר או עקיף לתנאי שימוש אלו, ביצועם, תוקפם ותוכנם, כמו גם סכסוך הנוגע לשימוש באתר, יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במקום שתציין החברה ולפי שיקול דעתה ונוחותה בלעדית.

תמונות/וידאו/סרטונים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הפרשי גוונים בצבעים או בצורות, בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים והצורות המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
בשום מקרה לא יחול על מפעיל האתר ו/או מי שמטעמו אחריות כלשהי לנזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד, ו/או בגין כל נזק אחר מכל סוג אחר, לרבות, ומבלי לפגוע באמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים,אובדן הכנסות או לקוחות הנובעים או קשורים בכל דרך בביצועי או בשימוש באתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה מידע ועריכה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין.


אין החברה לוקחת אחריות על נזק שנגרם למזמין בעקבות מוצר תקין או פגום או שנפגם במהלך השימוש או ממידע שרשום באתר בדרך ישירה או עקיפה או מכל סיבה אחרת שהיא פיזי גופני נפשי או רוחני או בחיי אדם או אישית ופרטית או בצורה אחרת.

השירות באתר ניתן לשימוש כפי שהוא (“AS IS”). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהלי החברה או מפעיל האתר ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות,יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

החברה אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר או המידע והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

 

 rentefitness.info@gmail.com בירורים ולשאלות , ניתן לפנות אל שרות הלקוחות של החברה באמצעות פנייה בכתב דרך המייל

bottom of page